Inne ubezpieczenia

Oferujemy również:

Ubezpieczenia zwierząt pokrywają:

 • koszty wizyty w placówce weterynaryjnej,
 • koszt pobytu w klinice dla zwierząt,
 • koszt badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • koszty uśpienia oraz kremacji,
 • koszt opieki nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji właściciela.


Ubezpieczenia dla rolników to:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia zawodowe:

 • dla osób prawnych,
 • dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • dla jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą
Masz pytanie? Napisz do nas
Click to unlock the map
© 2022 . Realizacja: ActiveDesign