Ubezpieczenia szkolne

Sprawdź jak możesz chronić swoje dziecko w szkole.

Większość spośród Towarzystw Ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie produkt przygotowany specjalnie dla uczących się dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej.

Ubezpieczenie szkolne to znakomita oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli poprzez zapewnienie im nie tylko wypłaty świadczeń, ale też organizacji realnej pomocy w razie problemów w szkole czy na wycieczce. To też oferta dla samych rodziców, którzy chcą zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka. Ubezpieczenie szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Rodzic sam dokonuje wyboru, czy zakupić ubezpieczenie i w jakiej formie zawrzeć umowę- grupowej, proponowanej przez szkołę czy indywidualnej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb swojego dziecka można także połączyć obie te możliwości. Świadczenia z obu tych umów nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza wypłatę odszkodowania z tytułu zaistniałego nieszczęśliwego wypadku z każdej z tych polis.
 

Zarówno przy wyborze oferty grupowej, jak i indywidualnej, należy zapoznać się dokładnie z ofertą Ubezpieczyciela. Przy wyborze oferty należy ocenić nie tylko wysokość potencjalnych świadczeń na rzecz dziecka, jak również dodatkowe aspekty polisy (rozszerzenie ochrony o dodatkowy zakres) oraz dostosować ofertę do profilu klasy danego ucznia (np. klasa sportowa, dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego czy też uprawianie sportu poza szkołą). Dlatego warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony o aktywność fizyczną wysokiego ryzyka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskać odszkodowanie bądź zwrot kosztów leczenia.

Najbardziej podstawowa oferta NNW szkolnego obejmuje świadczenia w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. W istniejącej na rynku ofercie należy zwrócić uwagę na wariantowość ubezpieczenia z możliwością rozbudowania go o szereg dodatkowych opcji.

 

Umowę ubezpieczenia zawartą w standardowym pakiecie NNW można rozszerzyć o dodatkowy zakres (zwrot kosztów leczenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania czy też operacje) lub włączyć w zakres ochrony dodatkową opcję tj. usługi assistance obejmujące np. zorganizowanie wizyty lekarskiej, transport medyczny czy poradę psychologa.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe w czasie nauki/pracy, w drodze do/z szkoły/pracy, jak również w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa może rozciągać się również na wypadki powstałe podczas obozów i zielonych szkół oraz w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w kraju i zagranicą.

Masz pytanie? Napisz do nas
Click to unlock the map
© 2022 . Realizacja: ActiveDesign